LEWICA

Fragment wywiadu z Prezydentem Lechem Wałęsą z dnia 2018-12-20 , Wywiad dotyczył Okrągłego Stołu i ukaże się w całości w najbliższym czasie. Fragment dotyczy pytania ” CO TO JEST LEWICA?” Wywiad został przeprowadzony dla http://konwentsolidarnosci.pl przez Edward Gwoźdź .
LEWICA POMORZE wspólna fotografia w przerwie zbierania podpisów na listach popierających komitet wyborczy SLD, WIOSNA, RAZEM LEWICA w okręgu wyborczym nr 25

Gdybyś Drogi Internauto chciał zapytać o program to jest pod linkiem. Ale jest również publikowany na stronach niniejszego blogu w postaci spersonalizowanej. Można zawsze sprawdzić czy obydwie wersje są zgodne 🙂 https://lewica2019.pl/program

error: Content is protected !!