Państwo prawa

Winni łamania Konstytucji zostaną rozliczeni. Zagwarantujemy rządy prawa. Odpowiedzialni za naruszenie Konstytucji wreszcie staną przed Trybunałem Stanu.

Przywrócimy niezależność instytucjom państwa prawa. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Krajowa Rada Sądownictwa staną się niezależne od polityków.

Rozdzielimy funkcję Prokuratora Generalnego od Ministra Sprawiedliwości.

Kalendarz przywrócenia praworządności. Przedstawimy szczegółowy plan przywracania praworządności w Polsce.

error: Content is protected !!